Flyfishing in New Zealand 2012

Movie: 19 min 16 sec

jan./febr. 2012 one flyfishermen & one Go Pro Hero 2